Gunter Demnig la det første minnesmerket i Køln i 1994, nå er det lagt godt over 50 000 i hele 20 land i Europa. Gunter Demnig reiser over 300 dager i året med hammer i beltet, tresko på bena og den karakteristiske hatten på hodet. Han lager ikke lenger alle steinene selv, men hver av dem er håndlaget, og Demnig har selv lagt ned de aller fleste.

Om Snublesteiner

«Et menneske er ikke glemt, før dets navn er glemt»

Dette sitatet fra Talmud har den tyske kunstneren Gunter Demnig hentet som overskrift for kunst og minnesmerkeprosjekt Stolpersteine eller Snublesteiner. Hver stein er utformet som en brostein 10x10cm, belagt med en messingplate der navn, fødselsår, deportasjonsår, dødsdato- og sted er inngravert. Hver stein representerer ett enkeltmenneske, ett individ. Steinene støpes ned i fortauet på steder der jøder eller andre ofre for nazismen bodde eller arbeidet fram til de ble deportert og drept.

SNUBLESTENER ER MER ENN ET MINNESMERKE

Vi kan ikke gi våre slektninger livet tilbake, men vi kan gi navnene deres nytt liv.

Jødisk Museum i Oslo har brakt prosjektet til Norge og legger steiner for de jødiske ofre for Holocaust. De første ble lagt i 2010 i Calmeyersgate 15, der museet er etablert i en forhenværende synagoge. I leiegården foran synagogebygget bodde det i 1942 i alt 28 jøder, hvorav flere var flyktninger fra Europa. 19 av de 28, derav flere barn, ble deportert og drept i Auschwitz. Alle de 19 har fått hver sin snublestein i fortauet utenfor. Calmeyersgate 15 er den adressen i landet hvor flest jøder ble arrestert på ett og samme sted.

LOKAL FORANKRING

Hvordan fungerer prosjektet

Etterkommere, ildsjeler og kommuner har engasjert seg for å få lagt steiner for jødene som ble deportert. Steinene har gitt ringvirkninger i lokalmiljøene. Prosjektet har vekket stort engasjement, noe som tilfører hele lokalsamfunn, og skoleungdommen især, ny kunnskap. Flere steder brukes steinene aktivt i undervisningen, og skoleelever får ansvar for vedlikehold av messingplatene på steinene.

Når vi på et vis «snubler» over disse minnesmerkene der vi bor, der vi går, der vi arbeider, vil vi forhåpentligvis forstå at navnene vi leser representerer levende mennesker. Steinene krever at vi ikke glemmer og er en påminnelse om at Holocaust foregikk også her og ikke bare et annet sted, langt borte.

FOTOGRAFIER AV STEINENE

De fleste fotografier er fra de jødiske museers fotodatabaser. Forøvrig har følgende personer og instanser bidratt med fotografier:

  • Henrik Broberg
  • Aase Andreassen
  • Siv Egeli
  • Knut Georg Flo
  • Grefsen historielag
  • Nasjonalbiblioteket
  • Alf Robert Sommerbakk

Tjenesten leveres av Jødisk Museum Oslo