Samuel Leon Steinmann

Samuel Leon SteinmannSnublesten lagt i 2013

Samuel Leon Steinmann

Solveien 112, Oslo.

Samuel Leon Steinmann (1923 – 2015)

Samuel Leon Steinmann ble født den 24. august 1923 som yngste barn av Mina (f. Plavnik, 1885) og Salomon Steinmann (f. 1882 i Kaunas, Litauen). Familien drev klesforretningen Dressmagasinet. I 1942 var Samuel elev på Nordstrand gymnas.

I oktober 1942 ble Samuel arrestert og deretter fraktet til Berg interneringsleir. Den 26. november 1942 ble han, sammen med broren Harry, deportert med fangeskipet Donau til Stettin og derfra videre til utryddelsesleiren Auschwitz. Harry ble drept etter få måneders arbeidstjeneste. Samuel ble overflyttet til arbeid med vindusvask og senere sykehustjeneste i Monowitz, noe som trolig reddet livet hans, fordi forholdene på sykehuset var langt mindre brutale enn de øvrige arbeidsleirene.

I januar 1945 ble Auschwitz tvangsevakuert av SS da Den røde arme rykket inn i Polen. 66 000 jødiske fanger ble sendt ut på dødsmarsj. De norske jødene som var med på denne marsjen var Samuel Steinmann, Herman Sachnowitz, Julius Paltiel, Leo Eitinger, Assor Hirsch og Pelle Hirsch. Marsjen gikk gjennom Tsjekkia og innover i Tyskland for å ende opp i Buchenwald.

Den 30. mai 1945 kom Samuel tilbake til Oslo etter å ha reist på egenhånd gjennom Tyskland via Danmark.

Han ble i 2012 tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull

Samuel Steinmann var den siste gjenlevende av de jøder som ble deportert fra Norge i 1942/43. Han døde den 30. mai 2015, 91 år gammel.


Tjenesten leveres av Jødisk Museum Oslo